Biyosidal Ürün Analiz Maliyeti

//Biyosidal Ürün Analiz Maliyeti

Biyosidal Ürün Analiz Maliyeti

Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü 2018 yılı için biyosidal Ürünlerin Ruhsatlandırılması ve Revize işlemleri çerçevesinde yapılan iş ve işlemler için belirlenen harçlar aşağıda ki gibidir.

Biyosidal Ürünler Yönetmeliği 12 nci ve 14 üncü maddelerine göre eksiksizlik kontrolü çalışmaları (Ek-V’e göre her bir ürün tipi için)

1.030

Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin 12 nci ve 14 üncü maddelerine göre, her bir ürün tipi için ruhsat değerlendirme ücreti

5.065

Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin 12 nci ve 14 üncü maddelerine göre ürün tipi ilavesi/değişikliği değerlendirme

5.065

Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin 12 nci ve 14 üncü maddelerine göre bir zararlı ilavesi için değerlendirme

773

Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin 13, 15 ve 16 ncı maddelerine göre her bir ürün tipi için eksiksizlik kontrolü

322

Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin 13, 15 ve 16 ncı maddelerine göre ilave/değişikliği bir ürün tipi için eksiksizlik kontrolü

322

Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin 13, 15 ve 16 ncı maddelerine göre her bir ürün tipi için ürün tipi ilavesi değerlendirme

2.572

Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin 13, 15 ve 16 ncı maddelerine göre bir zararlı ilavesi için değerlendirme,

389

Aktif Madde İçermeyen Biyosidal Ürünler vb. Ürün Bildirim ve Kayıt Belgesi Düzenlenmesi

1.932

Aktif Madde İçermeyen Biyosidal Ürünler vb. Ürün Bildirim ve Kayıt Belgesinde Yer alacak Her Ürün ve İlave Edilecek Her Ürün Başına Değerlendirme Ücreti

97

Aktif madde içermeyen biyosidal ürünler vb. Ürün belge yenileme (ek ürün ilavesi, kayıp v.b.) Ücreti

389

Aktif madde içermeyen biyosidal ürünler vb. Ürün etiket değişikliği ürün başına değerlendirme ücreti

64

Biyosidal ürün ön başvuru değerlendirmesi

91

Biyosidal ürün envanter bildirimi

91

Biyosidal Ürünlerin ürün etiket tescilli (Ürün başına )

1.932

Biyosidal Ürün Envanter Değerlendirme Ücreti (Ürün başına, Yeniden değerlendirme gereken sınıflandırma değişikliği v.b. durumlarda tekrar ödenir)

286

Biyosidal ürün sağlık ve serbest satış sertifikası (ürün başına)

91

Biyosidal Ürünlerin ürün ruhsat devri (ürün başına-ithalat/üretim)

5.732

Biyosidal ürün üretim yeri değişikliği/üretim yeri ilavesi/dolum yeri ilavesi(ürün başına)

2.827

Biyosidal ürün isim değişikliği/firma ünvan değişikliği (ürün başına)

2.827

Biyosidal ürün belge yenileme (ürün başına)

322

Biyosidal Ürünlerin ruhsat harcı

9.642

Biyosidal ürün çerçeve formülasyon ruhsatı harcı (her bir ürün için)

2.572

Biyosidal ürün tescil harcı (her bir ürün için)

3.857

Aktif Madde İçermeyen Biyosidal Ürünler vb. Sağlık ve Serbest Satış Sertifikası Düzenlenmesi

91

Kaynak: Biyosidal Danışmanlık

Biyosidal Ürün Analiz Maliyeti ile ilgili detaylı bilgi için Emr Danışmanlık uzmanları ile iletişime geçebilirsiniz.