Biyosidal Ürün Nedir?

//Biyosidal Ürün Nedir?

Biyosidal Ürün Nedir?

Biyosidal Ürünler; Bir veya birden fazla aktif madde içeren, kullanıma hazır halde satışa sunulmuş, kimyasal veya biyolojik açıdan herhangi bir zararlı organizma üzerinde kontrol edici etki gösteren veya hareketini kısıtlayan, zararsız kılan, yok eden aktif madde ve preparatlardır.

Biyosidal Ürünler; 31.12.2009 Tarih ve 27449 Sayılı 4. mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Biyosidal Ürünler Yönetmeliği” ve bu yönetmelikte 21.12.2011 Tarih ve 28149 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” çerçevesinde izinlendirilir.

Biyosidal Ürün Nedir? Ne anlama gelir, biyosidal ürünler ve biyosidal ürün izinleri hakkında detaylı bilgiyi Emr Danışmanlık uzmanlarından öğrenebilirsiniz.