BÜTS Nedir – BÜTS Kaydı Nasıl Yapılır?

/, Biyosidal Ürünler/BÜTS Nedir – BÜTS Kaydı Nasıl Yapılır?

BÜTS Nedir – BÜTS Kaydı Nasıl Yapılır?

BÜTS NEDİR VE BÜTS KAYDI NASIL YAPILIR?

Biyosidal Ürün Takip Sistemi; Biyosidal Ürün Müracaatlarının elektronik sistem aracılığı ile yapılmasını öngören online işlem ara yüzüdür. Söz konusu sisteme her firma;

  1. Ticaret Sicil Gazeteleri
  2. İmza Sirküleri
  3. Yetkili Kişi Yetki Belgeleri,

İle başvuru yapar ve firma kaydını gerçekleştirir. Firma kaydı gerçekleşen firmaların bu tarihten sonra ki tüm ürün başvuruları öncelikli olarak BÜTS sistemi üzerinden gerçekleştirilir. BÜTS üzerinden onay alan ürünlerin dosyaları fiziki olarak Türkiye Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Çevre Sağlığı Daire Başkanlığına sunulur. İş ve işlemlerin takibi, evrak yoğunluğunun azaltılması, kağıt ve baskı maliyetlerinin azaltılması için uygulanan sistem işlemlerin daha hızlı ilerlemesini amaçlamaktadır.

Aşağıda ki linkten firma kaydı yapılacak sayfaya erişim mümkündür.

https://biyosidal.saglik.gov.tr/Company/Register