Biyosidal Danışmanlığı

//Biyosidal Danışmanlığı

Biyosidal Danışmanlığı

2019-08-20T02:24:26+03:00 Categories: Biyosidal|

Biyosidal Danışmanlığı / Biyosidal Danışmanlık / Biyosidal Ürün Ruhsatı

Biyosidal Ürünler; Bir veya birden fazla aktif madde içeren, kullanıma hazır halde satışa sunulmuş, kimyasal veya biyolojik açıdan herhangi bir zararlı organizma üzerinde kontrol edici etki gösteren veya hareketini kısıtlayan, zararsız kılan, yok eden aktif madde ve preparatlardır.

31.12.2009 tarihinde 27449 (4.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ve 21.12.2011 tarihinde 28149 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelikle değişliğe uğrayan Biyosidal Ürünler Yönetmeliği kapsamında üretici, ithalatçı veya dağıtıcıların biyosidal ürünleri piyasaya arz edebilmeleri için yönetmelik usullerine göre ürünlerini ruhsatlandırmaları, etiketlerini hazırlamaları ve onaylatmaları gerekmektedir.

 

NİÇİN DEZENFEKTANLARA İHTİYAÇ DUYULUR?

Temizlik aşamasından sonra ortamda varlığını sürdürmeye devam edebilecek mikroorganizmaların tümünün öldürülmesi yada zararlı etkeni yapmayacak en düşük düzeye indirilmek istenmesi dezenfektan ihtiyacını ortaya çıkarır.

Temizlik alanında bulundukları yerlerden alınan ve serbest hale geçirilen mikroorganizmaların bir kısmı, suyla birlikte daha geniş bir yüzeye yayılma olanağı bulabilmekte ve bu yeni ortamda üreyerek bir sonraki üretimde olumsuz etkiler oluşturabilmektedir.

Bunların yanı sıra kişisel hijyenin sağlanması, kamuya hizmet veren gıda işletmeleri, hastane, otel, okul gibi alanların yanı sıra veterinerlik alanları, koruyuculara ihtiyaç duyulan bir çok sanayi alanı ve haşere ile mücadelenin gerektiği tarım gibi alanlarda dezenfektan kullanımı gerekmektedir.

Yıllık hacmi 250 milyon TL’ye ulaşan sıvı sabun ve yıllık hacmi 170 milyon TL’yi bulan ıslak mendilden yüzde 10’a yakın pay alan biyosidal ürünler ve bunların yanı sıra diğer dezenfektaninsektisithaşere ilaçlarıkoruyuculardan oluşan ciddi bir pazar payına sahiptir.

 

Kaynak: https://emrdanismanlik.com/biyosidal-danismanligi-syf2.html