BİYOSİDAL NEDİR?

/, Biyosidal Ürünler/BİYOSİDAL NEDİR?

BİYOSİDAL NEDİR?

Biyosidal nedirbiyosidal ne demektirbiyosidal kelimesinin anlamı nedir gibi bir çok sorunun var olmasının sebebi biyosidal kelimesinin çok bilinmeyen ve yabancı kökenli bir kelime olmasıdır.

Biyosidal ürünler kullanım alanı olarak aslında oldukça içli dışlı olduğumuz bir kavram olsa da biyosidal nedir diye soracak olsak bir çok kişinin hiç bir fikrinin olmaması durumundan yola çıkarak bu yazıyı yazmaya karar verdik.

BİYOSİDAL NEDİR?

Biyosidal nedir sorusunun aslında birbirine yakın olsa da iki farklı cevabı var.

Bunları; biyosidal’in güncel tanımı ve Sağlık Bakanlığının resmi tanımı şeklinde ikiye ayırabilir.

BİYOSİDAL NE DEMEKTİR?

Biyosidal; Bakteri, virüs, mantar, böcek, sinek, fare gibi tek hücreli yada çok hücreli mikroorganizmalar ile mücadele için kullanılan kimyasal ya da biyolojik preperatların tamamı “biyosidal” olarak isimlendirilir.

BİYOSİDAL KELİME ANLAMI NEDİR?

Biyo: Hayat, canlı, yaşayan, anlamlarına gelen bir sözcüktür.

Sidal: Güç kullanan, güç altında tutan, öldüren gibi anlamlara gelen bir sözcüktür.

Biyosidal köken olarak biyo + sidal kelimelerinden, latince den türetilerek dilimize katılmış bir kelimedir.

BİYOSİDAL RESMİ TANIMI NEDİR?

Biyosidal ürünler ile ilgili işlemler, izinler ve ruhsatlar gibi resmi işlemler için muhatap olunacak en yetkili merci olan Sağlık Bakanlığı’na göre ise biyosidal ürün tanımı şu şekildedir;

Bir veya birden fazla aktif madde içeren, kullanıma hazır hâlde satışa sunulmuş, kimyasal veya biyolojik açıdan herhangi bir zararlı organizma üzerinde kontrol edici etki gösteren veya hareketini kısıtlayan, uzaklaştıran, zararsız kılan, yok eden aktif maddeleri ve müstahzarları ifade eder.

 

Genel olarak biyosidal ile ilgili ne demek olduğu, kökeni, kelime anlamı, resmi tanımı gibi, bir çok merak edilenden bahsetmiş bulunduk.

Bu anlattıklarımız ve bunların dışında kalan biyosidal izinleri, biyosidal ruhsatlandırma işlemleri vb. işlemler için size gerekli olacak biyosidal danışmanlığı hizmeti için biz EMR DANIŞMANLIK’tan bilgi ve destek almak için dilediğiniz zaman bize ulaşabilirsiniz.

 

Kaynak : Biyosidal Nedir?