Biyosidal ürün izinleri

//Biyosidal ürün izinleri

Biyosidal ürün izinleri

2019-08-20T02:31:59+03:00 Categories: Biyosidal|

Biyosidal ürün izinleri; biyosidal ürünler yani aşağıdaki tanımda yer alan ürünlerin biyosidal ürün iznine tabi olmalarının sebebi bu tarz ürünlerin kullanım ve satışının yasa ve yönetmelikler gereği izinlere ve denetimlere tabi olmasındandır.

Biyosidal Ürünler; Bir veya birden fazla aktif madde içeren, kullanıma hazır halde satışa sunulmuş, kimyasal veya biyolojik açıdan herhangi bir zararlı organizma üzerinde kontrol edici etki gösteren veya hareketini kısıtlayan, zararsız kılan, yok eden aktif madde ve preparatlardır.

Biyosidal ürünlerin izin, ruhsat veya tescil işlemine tabi tutulmasının nedeni, tüm canlılar ve çevre üzerinde oluşturabilecekleri risklerin değerlendirilmesini ve bu değerlendirme kapsamında üretilmesini, ithal edilmesini, ruhsatlandırılmasını ve tescil edilmesini, sınıflandırılmasını, ambalajlanmasını, etiketlenmesini, piyasaya arz edilmesini, denetlenmesini sağlamaktır.

Sağlık Bakanlığı tarafından izin verilen biyosidal ürün kullanarak zararlılar ile mücadele etmek isteyen gerçek ve tüzel kişilerin, ilgili yönetmelikler çerçevesinde belirtilen bilgi ve belgelerle Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna müracaat ederek izin alması zorunludur.

Yönetmelik çerçevesinde gerekli izinleri almadan faaliyet yürütenler yada aldıkları izin belgesi kaybolan/tahrip olan yada çeşitli sebeplerle geçerliliğini kaybettiği halde süresi içerisinde müracaatlarını yaparak izin belgesi üzerinde gerekli düzeltmeyi yapmayanların iş yerleri kapatılarak faaliyetleri durdurulur. Aynı zamanda sorumlular hakkında yasal işlem yapılır.

Bu alanda verilen hizmetlerimiz;

  • Ruhsat/Tescil başvurusu için gerekli bilgilerin derlenmesi
  • Genel Danışmalık
  • Sertifikalı ve yetkin personellerce Ürün Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) hazırlanması
  • Yönetmeliğe uygun etiket hazırlanması ve ön başvuru yapılması
  • Yetkilendirilmiş laboratuvarlarda ki analiz işlemlerinin takibi
  • Teknik dosyanın hazırlanıp Sağlık Bakanlığı’na sunulması
  • Etkili takip ve sonuçlandırma

Size sadece şirket evraklarınızı göndermek kalsın. Gerisini  EMR DANIŞMANLIK  Uzmanlarına bırakın!

Kaynak:  https://emrdanismanlik.com/biyosidal-urun-izinleri-hzmt1.html