Biyosidal Ürün İzni Nasıl ve Nereden Alınır?

/, Biyosidal Ürünler/Biyosidal Ürün İzni Nasıl ve Nereden Alınır?

Biyosidal Ürün İzni Nasıl ve Nereden Alınır?

“Bir veya birden fazla aktif madde içeren, kullanıma hazır halde satışa sunulmuş, kimyasal veya biyolojik açıdan herhangi bir zararlı organizma üzerinde kontrol edici etki gösteren veya hareketini kısıtlayan, zararsız kılan, yok eden aktif madde ve preparatlardır. Ancak bir yada birden fazla aktif madde içeren tüm ürünlerin “Biyosidal Ürün” olarak ruhsatlandırılmamakta, yalnızca etiketinde, reklamın da yada piyasaya arzında “dezenfektan, antibakteriyel, anti alg, virüsit, bakterisit vb.” ibareleri kullanan ürünler için Türkiye Halk Sağlığı Kurumundan izin alınması gerekmektedir.

Biyosidal Ürün Üretim/İthalat Ruhsat başvuruları Türkiye Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Çevre Sağlığı Daire Başkanlığına 31.12.2009 Tarih ve 27449 Sayılı (4. Mükerrer) Resmi Gazete de yayımlanan Biyosidal Ürünler Yönetmeliği kapsamında yapılmaktadır.
3 aşamadan oluşan biyosidal ürün ruhsatlandırma süreci şöyledir.

 

Detaylı olarak biyosidal ürün izni almak ile ilgili bilgiler için sayfayı ziyaret edin.